Zawierciański Budżet Obywatelski na rok 2024

To Ty decydujesz, jak będzie wyglądać Nasze miasto!

Co to jest?

Budżet obywatelski to część budżetu gminy przeznaczona na przedsięwzięcia, o których decydują mieszkańcy. 

Zawiercianie w drodze głosowania wybierają projekty, które są ich zdaniem najbardziej potrzebne. 

Gdy mieszkańcy dokonają wyboru projektów, zostaną one wpisane do budżetu miasta na dany rok i zrealizowane.

Angażując się w Budżet Obywatelski:

• Masz możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy,

• Masz szansę na realizację własnych potrzeb i zmianę własnego otoczenia,

• Masz okazję przyłączenia się do procesu zarządzania miastem.

Budżet Obywatelski jest ważny, ponieważ:

• Pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców miasta,

• Włącza mieszkańców w proces zarządzania miastem poprzez dyskusję o ich potrzebach i priorytetach,

• Kształtuje postawy obywatelskie i wzmacnia poczucie współodpowiedzialności za miasto,

• Realizowane pomysły mają bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.

Wysokość budżetu: 1 500 000,00 zł

Projekty w Budżecie Obywatelskim:

Mogą dotyczyć wielu sfer, m.in. 

• edukacji, 

• zdrowia, 

• pomocy społecznej, 

• zieleni miejskiej, 

• ochrony środowiska, 

• komunikacji,

• kultury, 

• rekreacji, 

• sportu.

Mogą mieć charakter inwestycyjny (np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw) lub niezwiązany z inwestycjami (np. koncerty, zajęcia pozalekcyjne).